Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/12846
Title: Kepercayaan dan beramanah adalah teras pembentukan jiwa dan moral doktor: satu analisis berdasarkan pandangan dan falsafah Ishaq ibn Ali al-Ruhawi dalam Kitab Adab al-Tabib
Authors: Gunardi, Setiyawan
Issue Date: 2016
Publisher: YADIM, UPM
Abstract: Etika sering dijadikan panduan bagi menilai tingkah laku dan tindakan diri sendiri dan juga masyarakat. Perbincangan yang sering timbul dalam system etika barat ialah penentuan indicator betul dan salah dalam sesuatu tindakan, namun dalam Islam, al-Quran dan sunnah merupakan rujukan utama dalam perkara ini. Makalah ini merupakan terjemahan dan analisis Bab Pertama Kitab Adab al-Tabib oleh Ishaq Ibn Ali al-Ruhawi (m.319H/931M) bertajuk “Beramanah Dan Kepercayaan Adalah Teras Pembentukan Jiwa Dan Moral Doktor Yang Baik”. Al-Ruhawi menulis kitab ini ketika kebanyakkan matlamat amalan perubatan telah diseleweng terutama oleh doctor palsu yang hanya ingin mengaut wang dan kekayaan untuk kepentingan peribadi. Dalam hal ini, al-Ruhawi menasihatkan semua ahli perubatan yang beretika agar sentiasa bekerja secara jujur dan benar demi memperolehi ganjaran daripada Allah SWT yang pastinya lebih baik daripada segala perkara lain. Penulis berjaya untuk memastikan sains perubatan dapat dipraktik dengan jaya.
URI: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/12846
ISSN: 2289-8654
Appears in Collections:UMRAN: Journal of Muslim Affairs

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KEPERCAYAAN DAN BERAMANAH ADALAH TERAS PEMMBENTUKAN JIWA DAN MORAL DOKTOR.pdf285.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.