Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/14219
Title: Mengukur tahap kesedaran penyediaan pelan persaraan untuk kakitangan awam: kajian kes kakitangan Pengurusan Dan Profesional (p & p) di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Authors: Mohd. Asri Hj Husain
Rozana Kamdani
Alliza Ayob
Noorfazira Zainol Rashid
Marsita Md Nor
Razman Ibrahim
Dr Mazlynda Md Yusof
Keywords: Retirement--Planning
Issue Date: 14-Mar-2017
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Persaraan merupakan situasi yang akan dilalui oleh semua individu yang bekerja secara formal. Tempoh persaraan menyaksikan individu tersebut melalui fasa-fasa baharu dalam rangka kehidupannya termasuklah dari sudut pendapatan, aktiviti kerjaya dan perhubungan sosial. Bagi individu yang tidak mempunyai persediaan, persaraan memberi implikasi yang besar bukan sahaja terhadap dirinya, malah kepada keluarga dan masyarakat sekeliling. Oleh itu, kajian ini dibuat bagi melihat kesedaran dan persediaan dalam kalangan Kakitangan Pengurusan dan Profesional (P&P) di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dalam menghadapi tempoh persaraan. Set soalan kaji selidik yang meliputi aspek pemahaman, kesedaran dan persediaan persaraan telah diedarkan kepada 120 orang responden dan telah dianalisis menggunakan kaedah kuantitatif. Dapatan daripada kajian ini diharapkan dapat memberi input kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam merangka dan menyediakan program-program yang menjurus kepada persiapan bagi menghadapi persaraan.
URI: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/14219
Appears in Collections:Seminar Pragmatis 2.0 : Perkongsian Amalan Terbaik Dalam Pengurusan Universiti

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_Kertas Kerja Penuh_Pelan Persaraan - EnAsri_edited.pdf414.48 kBAdobe PDFView/Open
Kertas 6_Slaid Pelan Persaraan-En Asri.pdf980.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.