Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/14221
Title: Perkhidmatan perubatan komplimentari: perkongsian amalan di Pusat Kesihatan Universiti, Universiti Sains Islam Malaysia
Authors: Dr. Nik Mohd Shafikudin Md Taujuddin
Keywords: Alternative medicine--Malaysia
Issue Date: 14-Mar-2017
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Tamadun Islam umumnya pada zaman kegemilangan peradaban Islam telah melahirkan ramai cendiakawan bidang perubatan dan ilmu-ilmu baru dalam bidang perubatan banyak diperkembangkan.Setelah kejatuhan Empayar Othmaniah dan revolusi di Eropah, ilmu perubatan mula berpindah milik dan dikuasai oleh orang Eropah sehingga banyak penemuan-penemuan oleh cendikiawan perubatan islam telah di kaburkan.Revolusi peradaban moden juga telah menyebabkan kaedah rawatan dan perubatan yang diwarisi oleh masyarakat turun temurun kini hampir lenyap.Untuk meransangkan semula dan meletakkan perubatan komplimentari pada kedudukan yang selayaknya,inisiatif Pusat Kesihatan Universiti USIM telah memperkenalkan perkhidmatan perubatan komplimentari sebagai pilihan kepada pesakit.
URI: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/14221
Appears in Collections:Seminar Pragmatis 2.0 : Perkongsian Amalan Terbaik Dalam Pengurusan Universiti

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_Kertas Kerja Penuh_Perubatan Komplimentari_Di Nik_Edited.pdf255 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.