Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/14390
Title: Ulasan Buku Memupuk Insan Seimbang
Authors: Mohd Rosmizi bin Abd Rahman
Issue Date: 2015
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Buku yang sarat dengan pencerahan mendalam mengenai krisis pendidikan dan keinsanan serta cabaran kepemimpinan ini diberi judul Memupuk Insan Seimbang: Cabaran Kepemimpinan oleh penulisnya yang merupakan penyandang Kursi Kepemimpinan Islam, Ybhg. Professor Tan Sri Dato’ Dzulkifli Abdul Razak, seorang cendekiawan terkenal di seluruh negara mahupun di persada dunia. Buku ini merupakan penerbitan sulung dari Yayasan Nurul Yaqeen dan Kursi Kepemimpinan Islam Tuan Guru Haji Muhammad Yassin, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia. Sumbangan utama buku dengan jumlah 144 muka yang dibahagikan dalam 12 bahagian ini ialah menyedarkan para pembaca khususnya dan dunia amnya tentang krisis dan kelompangan yang sedang dihadapi oleh sistem pendidikan serta pemesongan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dari matlamat dan tujuan murninya, hasil daripada pelbagai desakan baru melalui pengaruh dan faham neoliberalisme khasnya.
URI: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/14390
ISSN: 2232-0431/e Issn: 2504-8422
Appears in Collections:Al-'Abqari Vol. 5, 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arab_8.pdf414.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.