Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/14430
Title: Kepentingan Dan Keperluan Perancangan Harta Dalam Islam: Penilaian Menurut Perspektif Maqasid Syariah
Authors: Mohd Zaidi Daud
Anitha Rosland
Issue Date: 2015
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Series/Report no.: JMIFR - Vol.12, No.1, 2015;
Abstract: ABSTRAK Perancangan harta merupakan salah satu proses pengurusan harta yang dilakukan semasa seseorang masih hidup bagi tujuan kepentingan dan kemudahan pemilik harta di kalangan umat Islam khususnya dan masyarakat Malaysia umumnya akan menyebabkan isu dibangkitkan akan terus berpanjangan dan menjadi polemik dalam kalangan masyarakat Malaysia terutamanya Muslim. Oleh itu, artikel ini bertujuan membincangkan kepentingan dan keperluan perancangan harta dalam Islam di samping menjelaskan kedudukan perancangan harta dalam perspektif Maqasid Syariah bese (al-Nadawi,1999,) rta nilai-nilai yang perlu ada dalam perancangan harta dalam Islam. Hasil perbincangan mendapati bahawa seseorang individu hendaklah mempunyai perancangan terhadap semua harta yang dimilikinya untuk memastikan bahawa harta tersebut dapat dinikmati secara berterusan sama ada untuk kepentingan dan kebajikan diri sendiri mahupun orang lain selain dapat memenuhi Maqasid dalam aspek mancapai matlamat pemeliharaan terhadap harta. Dalam hal ini, pelbagai aspek dan langkah yang harus diberi perhatian dalam membuat rancangan terutama dalam konteks pembahagian harta. Maka,adalah menjadi satu kewajiban untuk setiap individu untuk memahami tentang ilmu perancangan harta agar ainya benar-benar membantu seseorang itu untuk mengagihkan hartanya berlandaskan hokum syarak yang mana dapat menerima faedah dan ganjaran baik untuk kehidupan di dunia mahupun di akhirat sepertimana yang telah dijanjikan oelh Allah SWT.
URI: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/14430
ISSN: 1823-075X
Appears in Collections:JMIFR - Vol.12, No.1, 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JMFIR Vol 12 No 1 2015 Part5.pdf14.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.