Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/14450
Title: Qiyas Al Shabah Dan Aplikasinya Dalam Kewangan Islam
Authors: Ahmad Zakirullah Mohamed Shaarani
Ridhwan Ahmad
Keywords: Qiyas al-Shabah, illah, ijtihad, zakat.
Issue Date: 2016
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Series/Report no.: JMIFR - Vol.13, No.1, 2016;
Abstract: ABSTRACT Perkembangan pantas sistem kewangan Islam moden dengan pengenalan pelbagai produk kewangan dan perkhidmatan memerlukan cerdik pandai dalam bidang Shariah memahami proses pengeluaran hokum fiqh dan asasnya (Usul al-Fiqh). Salah satu konsep penting dalam pengajian Usul al-Fiqh ialah Qiyas as- Shabah – iaitu proses qiyas dimana sesuatu furu itu dihubungkan dengan salah satu dari dua asal disebabkan ciri-ciri yang terdapat pada furu itu lebih menyerupai salah satu dari dua asal tersebut. Namun begitu, melihat kepada praktis semasa dalam proses pengeluaran hukum dalam kewangan Islam, hubungan antara Usul al- Fiqh termasuklah Qiyas al- Shabah dan Fiqh sudah tidak lagi berjalan sebagaimana sepatutnya. Justeru artikel ini cuba untuk melihat pandangan ulama tentang Qiyas as- Shabah dan aplikasi semasa qiyas jenis ini dalam produk, perkhidmatan dan instrumen- instumen yang terdapat dalam system kewangan islam semasa.
URI: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/14450
ISSN: 1823-075X,e ISSN 0126-5954
Appears in Collections:JMIFR - Vol.13, No.1, 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JMFIR Vol.13 No 1 2016-7-Qiyas Al- Shabah dan Aplikasinya dalam sistem kewangan Islam.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.