Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/14911
Title: Bab 24 Kajian Efikasi Guru Pendidikan Jasmani Terhadap Kandungan Pendidikan Pencegahan Dadah Dalam Sukatan Mata Pelajaran
Authors: Nozama Mahadi, Siti Aishah Hashim
Khairinfariza Kamarul Bahrin
Keywords: Kata kunci: Efikasi, guru pendidikan jasmani, pendidikan pencegahan dadah dan sukatan mata pelajaran.
Issue Date: 2015
Publisher: Persatuan Kaunselor Penyalahgunaan Dadah Malaysia (MADAC)
Abstract: ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk mengkaji efikasi guru pendidikan jasmani terhadap pendidikan pencegahan dadah dalam sukatan mata pelajaran di sekolah. Sebanyak 3 konstruk atau domain yang dapat dikaitkan dengan efikasi, ialah Kemahiran, Pengetahuan dan Sikap. Kajian kualitatif ini cuba mengenal pasti konsturk atau domain-domain yang terlibat dalam mempengaruhi efikasi guru pendidikan jasmani secara keseluruhannya, iaitu sikap motivasi dan tanggungjawab, pengetahuan am dan pengetahuan pdp, dan kemahiran pedagogi dan strategi pengajaran. Seramai 8 orang guru dipilih sebagai responden bagi kajian ini, mereka terdiri daripada 5 orang guru lelaki dan 3 orang guru perempuan yang berumur antara 30 – 45 tahun. Kesemuanya terlibat dalam temu bual bersemuka secara individu. Secara keseluruhannya, faktor demografi juga mempengaruhi efikasi guru pendidikan jasmani dalam keberkesanan pendidikan seperti pengalaman mengajar mata pelajaran PJK, opsyen, jumlah waktu mengajar PJK, dan kelayakan mengajar PJK mempengaruhi efikasi guru dalam keberkesanan pendidikan penyalahgunaan dadah.
URI: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/14911
ISBN: 978 967 440 246 4
Appears in Collections:Proceeding Prevent 2015 (International Drug Prevention And Rehabilitation Conference)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.