Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/16267
Title: Sikap Semasa Konflik: Langkah Awal Ke Arah Perceraian?
Authors: Liana Mat Nayan
Siti Suriani Othman
Afi Roshezry Abu Bakar
Audrey Anak John
Norazimah Abd Rashid
Nor Ez-Zatul Hanani Mohamed Rosli
Keywords: sikap;konflik;perceraian;Melayu;Islam
Issue Date: Jun-2016
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Kajian lepasmencadangkan bahawa sikap tertentuyang ditunjukkan oleh individu semasa menguruskan konflik rumahtangga boleh membawa kepada perceraian di awal tahun perkahwinan. Maka, kajian rintis ini dijalankan untuk melihat samada pasangan Melayu-Islamdi Kuala Lumpurmengamalkan sikapyangboleh kepada kemusnahanperkahwinan. Secara umumnya, dapat disimpulkan bahawa sikap menjauhkan diri yangmembawa kepada pengasingan diri dari konflik atau seseorang dan mungkin melibatkan sikap meninggalkan situasi atau berdiam diri adalah sikap yang sering diamalkan oleh pasangan Melayu-Islam. Namun begitu, dapatlah diandaikan bahawa sikapyang ditunjukkan semasa konflik berlakubukanlah satu-satunya penentu kepada penceraian, namun mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
URI: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/16267
Appears in Collections:Vol 1 No 1 (2016)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
144-216-PB.pdf393.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.