Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/16304
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhayilah Yama-
dc.contributor.authorNorsaleha Mohd. Salleh-
dc.contributor.authorAbu Zaki Ismail-
dc.contributor.authorHamidun Mohamad Husin-
dc.contributor.authorNoor Hafizah Mohd. Haridi-
dc.contributor.authorMohd. Shairawi Mohd. Noor-
dc.date.accessioned2018-07-24T09:15:14Z-
dc.date.available2018-07-24T09:15:14Z-
dc.date.issued2018-06-
dc.identifier.issn2550-1448-
dc.identifier.urihttp://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/16304-
dc.description.abstractAbstract Kertas kerja ini merupakan satu kajian ke atas hadis-hadis Rasulullah SAW yang digunapakai oleh golongan liberal dalam penulisan karya mereka. Ia menjadi salah satu wasilah penyebaran pemikiran liberal yang satu aliran berfikir baru dalam kalangan umat Islam. Golongan liberal mempunyai fahaman dan pandangan mereka yang tersendiri terhadap al-Quran dan hadis dalam setiap penghujahan. Penulisan terhadap penghujahan Islam Liberal terhadap al-Quran telah banyak diperkatakan dan dibincangkan berbanding penulisan Islam liberal terhadap hadis. Justeru, kertas kerja ini bertujuan menganalisis penulisan yang ditulis oleh golongan Islam liberal terhadap hadis-hadis Nabi SAW serta pengaruh penulisan tersebut dalam media sosial. Medium ini menjadi platform golongan liberal sebagai modus operandi meningkatkan lagi kuantiti pengikut serta meluaskan lagi ideologi pemikiran mereka. Keadaan ini berikutan peningkatan rakyat Malaysia yang menjangkau lebih daripada 18 juta pengguna tegar media sosial terutamanya akaun facebook dan blog. Ia dilihat lebih mudah dalam menyampaikan maklumat serta berkongsi apa sahaja fahaman tanpa ada sekatan. Penyelidikan ini menggunakan pendekatan analisis dokumen setelah data dikumpulkan daripada kajian kepustakaan. Kajian kualitatif ini mengadaptasikan kaedah sejarah dan kajian teks dalam usaha untuk menilai keabsahan pendekatan dan hujah yang dikemukakan oleh para pendukung liberalisme terhadap kedudukan hadis Nabi SAW yang bukan sahaja diperkecil bahkan turut dinafikan peranan dalam penulisan-penulisan sahaja sebagai sumber kedua terpenting dalam agama Islam selepas al-Quran al-Karim. Kata kunci: Hadith; Penulisan; Golongan Liberal; Media Sosialen_US
dc.language.isomsen_US
dc.publisherUniversiti Sains Islam Malaysiaen_US
dc.relation.ispartofseriesVol 3 No 1 (June 2018);-
dc.subjectHadith; Penulisan; Golongan Liberal; Media Sosialen_US
dc.titlePenggunaan Hadith Nabi Dalam Penulisan: Analisis Terhadap Karya Karya Golongan Liberal Dan Pengaruhnya Dalam Media Sosialen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:Vol 3 No 1 (June 2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-65-2-PB.pdf394.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.