Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18114
Title: Fatwa: Kedudukannya di Mahkamah Sivil
Authors: Arif Fahmi Md Yusof
Izawati Wook
Keywords: Fatwa,
mahkamah sivil
kes undang-undang,
sumber perundangan
Issue Date: 2017
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Artikel ini membincangkan tentang kedudukan fatwa sebagai sumber rujukan perundangan di mahkamah sivil. Khususnya ia memfokuskan kepada aplikasi fatwa di mahkamah sivil, penggunaan dan kedudukannya. Ia mengenalpasti keadaan yang mahkamah sivil boleh membuat rujukan fatwa sedangkan ia tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes yang berada di bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Analisa ini menggunakan kaedah kepustakaan yang merangkumi pengenalpastian dan analisa kes-kes perundangan yang diputuskan oleh mahkamah sivil berkaitan fatwa. Hasil penelitian kes-kes di mahkamah menunjukkan mahkamah sivil menerima pakai fatwa sebagai salah satu keputusan yang perlu dihormati oleh pihak-pihak yang bertikai.
URI: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18114
Appears in Collections:JFMR - Vol. 9, 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatwa Kedudukannya di Mahkamah Sivil.pdf692.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.