Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18130
Title: Penerimaan Media Atas Talian Sebagai Medium Penyampaian Fatwa dalam Kalangan Masyarakat Muslim Selangor: Satu Tinjauan Awal
Authors: Siti Nurunnajwa Shamsudin
Irwan Mohd Subri
Nuradli Ridzwan Shah Mohd Dali
Keywords: Fatwa
Selangor
media atas talian
penerimaan
muslim
Issue Date: 2017
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Artikel ini bertujuan mengukur tahap penerimaan media atas talian sebagai medium penyampaian fatwa dalam kalangan masyarakat Muslim di Selangor. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah kuantitatif melalui pilot study (tinjauan awal) dengan menjalankan soal selidik kepada 30 orang responden yang beragama Islam di negeri Selangor. Hasil kajian mendapati bahawa secara umumnya masyarakat menerima media atas talian sebagai medium penyampaian fatwa negeri Selangor dan lebih cenderung memilih laman web sebagai media atas talian yang paling berkesan dan memberi manfaat bagi mendapatkan maklumat mengenai fatwa Selangor.
URI: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18130
Appears in Collections:JFMR - Vol. 10, 2017Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.