Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18156
Title: Penentuan Status Air Banjir Dari Perspektif Analisis Fiqh
Authors: Mohd Izzuddin Mohd Noor
Keywords: Air Banjir
ibadah
Fiqh
Kesihatan
Issue Date: 2018
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Penentuan status mengenai air banjir sangat penting bagi melancarkan urusan mangsa banjir untuk melakukan ibadah. Penulisan ini menggunakan kaedah kualitatif dengan mengumpulkan maklumat daripada kitab-kitab turath dan kontemporari beserta fatwa-fatwa ulama. Daripada sumber maklumat ini, kemudiannya analisis perbandingan terhadap pandangan-pandangan ini dibuat. Penulisan ini juga akan melihat daripada aspek kesihatan bagi menghasilkan kesimpulan yang betul berkenaan dengan status hukum air banjir. Hasil kajian mendapati, secara umumnya status hukum air banjir ialah ianya tergolong sebagai air yang bersifat suci dan menyucikan dengan menekankan beberapa syarat yang perlu dipenuhi ketika ingin menggunakannya ketika beribadah.
URI: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18156
Appears in Collections:JFMR - Vol. 14, 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Penentuan Status Air Banjir Dari Perspektif Analisis Fiqh.pdf1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.