Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18161
Title: Pendekatan Maslahah dalam Pemfatwaan di Malaysia: Kajian Terhadap Fatwa Terpilih
Authors: Ahmad Akram Mahmad Robbi
Naimah Mohamad Nasir
Irwan Mohd Subri
Keywords: Mufti
ifta’
mengangkat kesukaran
Maslahah
fatwa
Issue Date: 2019
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Memahami Maqasid Syariah merupakan tuntutan asas bagi setiap mufti. Hal ini kerana mufti bertanggungjawab dalam hal-hal menjelaskan fatwa kepada masyarakat. Bagi menjawab persoalan masyarakat, jawapan yang dikemukakan mestilah selari dengan pendekatan Maqasid Syariah. Antara tuntutan Maqasid Syariah dalam fatwa ialah mengangkat kesukaran dan kepayahan. Oleh itu, kajian ini menjelaskan hubungan antara mufti dan kefahaman terhadap kaedah maslahah dalam hal-hal kefatwaan. Kajian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif iaitu dengan menganalisis data-data dan maklumat yang dikumpul dari pelbagai wasilah, antaranya penulisan sarjana silam dan kontemporari, jurnal-jurnal dan laman sesawang. Berdasarkan kajian, penulis mendapati bahawa kaedah maslahah ini merupakan pendekatan yang biasa digunakan sebagai kayu ukur ketepatan fatwa dalam sesuatu isu.
URI: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18161
Appears in Collections:JFMR - Vol. 15, 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pendekatan Maslahah dalam Pemfatwaan di Malaysia Kajian Terhadap Fatwa Terpilih.pdf774.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.