Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18164
Title: Seni Mehdi dalam Fatwa Sahabat
Authors: Adib Termizi
Keywords: Fatwa sahabat
Mehdi
Seni berhias
Kebiasaan masyarakat
Issue Date: 2019
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Keinginan kelihatan cantik mendorong seseorang itu untuk berhias dan memiliki perhiasan yang mahal. Maka tidak hairanlah industri perhiasan dan yang menyediakan khidmat kecantikan mengaut keuntungan besar saban tahun dan dapat berkembang dengan pesat. Antara teknik berhias yang mendapat tumpuan para wanita hari ini adalah seni Mehdi. Seni yang menggunakan inai dalam menghiasi tangan dan kaki ini seakan menjadi satu kemestian bagi para wanita setiap kali menjelangnya hari perayaan atau majlis keramaian. Syara tidak melarang berhias akan tetapi ia membezakan antara yang harus dan haram darinya. Begitu juga ia meletakkan batasan-batasan tertentu bagi setiap perbuatan manusia termasuk berhias, agar kemaslahatan dunia dan akhirat sentiasa terpelihara. Kertas kerja ini akan meninjau sejauh mana seni Mehdi ini dipersetujui oleh para sahabat r.a sebagai sebuah bentuk perhiasan dan batasan yang diletakkan untuknya. Selanjutnya bagaimana pula generasi seterusnya menyikapi fatwa mereka dalam pekara ini. Kajian ini telah membuahkan beberapa hasil diantaranya: larangan Mehdi sabit dalam fatwa sahabat dan fatwa ini mempunyai objektif yang hendak dicapai.
URI: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18164
Appears in Collections:JFMR - Vol. 15, 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seni Mehdi dalam Fatwa Sahabat.pdf748.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.