Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18734
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAhmad, Muhammad Hazim-
dc.contributor.authorBaharuddin, Ahmad Syukran-
dc.date.accessioned2019-10-26T19:35:39Z-
dc.date.available2019-10-26T19:35:39Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationAhmad, M. H., Ruqayyah Razak, Nurul Syahirah Saharudin, Hendun Abd. Rahman Shah, Hashim, H., & Baharuddin, A. S. (2019). Forensic Science as Alternative in the Evidencing of Liwat and Musahaqah Cases in Syariah Court. Paper presented at the Seminar Semasa Isu Sosial (SKESA 2019), Institut Kajian Fatwa dan Halal Antrabangsa (IFFAH), USIM.en_US
dc.identifier.urihttp://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18734-
dc.description.abstractSains forensik sebagai salah satu pembuktian di Mahkamah Syariah telah mula hangat diperbahaskan oleh para ilmuan dan ahli akademik. Kajian ini dijalankan bagi memperkenalkan beberapa kaedah sains forensik yang boleh digunakan sebagai keterangan alternatif selain daripada pengakuan salah dan saksi bagi kes-kes LGBT. Kajian kualitatif ini menggunakan kaedah sosio-perundangan dan kajian kepustakaan dalam mengumpulkan data primer dan sekunder. Kemudian, kaedah analisis kandungan diaplikasikan dengan menggunakan penalaran induktif dan deduktif untuk menganalisa data-data tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahawa liwat dan musahaqah adalah sebahagian daripada kesalahan jenayah syariah di Malaysia. Kajian juga mendapati terdapat beberapa kaedah sains forensik yang boleh digunakan sebagai pembuktian alternatif termasuklah analisa DNA, analisa bahan bukti fizikal, biologi, kimia, dan analisa peranti digital. Kajian ini mencadangkan agar aspek pembuktian bagi kes-kes LGBT dalam konteks undang-undang Syariah dan juga Hukum Syarak perlu diberikan penekanan kerana kajian yang sebegini masih belum ada dijalankan oleh para pengkaji. Hal ini kerana pensabitan sesuatu perlakuan jenayah ditentukan melalui keterangan dan pembuktian di Mahkamah Syariah.en_US
dc.description.sponsorshipPenghargaan diberikan terhadap pembiayaan penuh yang disediakan oleh pihak Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi, USIM, melalui skim geran penyelidikan PPPI/FSU/0118/051000/16818. Penghargaan juga dirakamkan kepada penyelidik-penyelidik Centre of Research for Fiqh Forensics and Judiciary (CFORSJ), Institut Sains Islam, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) atas kerjasama yang telah diberikan.en_US
dc.language.isomsen_US
dc.publisherInstitut Kajian Fatwa dan Halal Antrabangsa (IFFAH)en_US
dc.subjectSains Forensiken_US
dc.subjectSyariahen_US
dc.subjectFiqh Forensiken_US
dc.subjectLiwaten_US
dc.subjectMusahaqahen_US
dc.subjectLGBTen_US
dc.titleSains Forensik Sebagai Keterangan Alternatif Terhadap Kes Liwat Dan Musahaqah Di Mahkamah Syariahen_US
dc.title.alternativeForensic Science As Alternative Evidence Against Sodomy and Musahaqah Cases in Syariah Courten_US
dc.typePresentationen_US
Appears in Collections:Year 2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SLIDE SAINS FORENSIK SEBAGAI KETERANGAN ALTERNATIF TERHADAP KES LIWAT DAN MUSAHAQAH DI MAHKAMAH SYARIAH.pdfSKESA Presentation8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.