Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18943
Title: Analisis Keperluan Pembangunan Bahasa Isyarat Malaysia Bagi Terminologi Ibadah
Authors: Siti Ramna Khamaruddin
Nurul Asiah Fasehah Muhamad
Norakyairee Mohd Raus
Adnan Mohamed Yusoff
Mahyuddin Hashim
Noornajihan Ja’afar
Mohd Nur Adzam Rasdi
Keywords: Analisis keperluan
Bahasa Isyarat Malaysia
Ibadah
Pekak
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Ibadah wajib dikerjakan oleh setiap individu Muslim yang mukallaf termasuk OKU Pekak. Mereka sewajarnya diberi ruang dan peluang untuk mempelajari Ibadah mengikut kekuatan dan kelainan upaya belajar mereka. Namun, masalah komunikasi merupakan cabaran utama golongan ini dalam pemahaman konteks Ibadah. Objektif kajian ini adalah mengenalpasti keperluan pembangunan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) bagi terminologi Ibadah. Metodologi kajian menggunakan pendekatan kualitatif melalui protokol temu bual ke atas 10 OKU Pekak Muslim. Dapatan kajian menunjukkan keperluan pembangunan BIM bagi terminologi Ibadah memberi kefahaman yang jelas, membimbing orang pekak ke arah kebaikan, meningkatkan ilmu baharu dan menarik minat belajar. Diharapkan kajian ini mampu menimbulkan kesedaran dan membuka mata semua pihak khususnya institusi-institusi agama, bahagian dasar sama ada di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) atau Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), guru Pendidikan Khas bahagian Pendidikan Islam, penyelidik BIM dalam usaha meningkatkan pemahaman dan amalan beragama dalam kalangan OKU Pekak di Malaysia.
Description: International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled, Vol. 4, (June) 2018
URI: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18943
ISSN: 0128-309X
Appears in Collections:International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled (IJSCWED)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IJSCWED - Analisis Keperluan Pembangunan Bahasa Isyarat Malaysia Bagi Terminologi Ibadah.pdf234.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.