Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/19323
Title: Perkahwinan Misyar:Kajian Dari Perspektif Syariah
Authors: Mushaddad Hasbullah
Mohamad Zaharuddin Zakaria
Farhana Mohamad Suhaimi
Keywords: perkahwinan misyar,
nikah misyar,
fiqh munakahat
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Dewasa ini umat Islam berhadapan dengan pelbagai masalah fiqh semasa yang perlu diselesaikan, antara isu hangat yang hebat diperbincangkan adalah isu perkahwinan misyar. Justeru, penulisan ini akan cuba mengupas hakikat perkahwinan misyar, sejarah dan sebab kemunculannya dan sejauh mana hubungannya dengan perkahwinan yang bertepatan dengan undang-undang Islam. Penulisan ini juga akan cuba mengulas mengenai perbezaan perkahwinan misyar dengan beberapa perkahwinan lain yang telahpun dijelaskan oleh ulama-ulama Islam mengenai pengharamannya seperti perkahwinan mut’ah dan perkahwinan al-Muhallil (cina buta). Ianya diharap sedikit sebanyak dapat menyelesaikan kekeliruan umat Islam terhadap perkahwinan ini sama ada ianya seiring dengan tuntutan undangundang Islam atau sebaliknya.
Description: Malaysian Journal of Syariah and Law (MJSL) MJSL - Volume 8, No.2, December 2018
URI: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/19323
Appears in Collections:MJSL, Vol. 8, No.2, Disember 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Perkahwinan MisyarKajian Dari Perspektif Syariah.pdf891.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.