Peranan Ibu Bapa dalam Menangani Masalah Sosial Remaja

Show full item record

Title: Peranan Ibu Bapa dalam Menangani Masalah Sosial Remaja
Author: Sapora Sipon, Prof. Madya Datin Dr.
Abstract: Kertas kerja ini mengupas isu masalah sosial di kalangan remaja pada hari ini. la turut membincangkan secara ringkas tentang senario masalah sosial remaja di Malaysia pada masa kini. Dalam melihat isu ini, penulis membentangkan konflik yang berlaku antara remaja dan ibu bapa serta faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya konflik tersebut. Punca berlakunya konflik ibu bapa dan remaja dilihat dari dua sudut yang berbeza, iaitu faktor yang berpunca daripada ibu bapa dan konflik berpunca daripada remaja. Sikap ibu bapa yang tidak prihatin dan tahap pngetahuan dan harapan ibu bapa terhadap pelajaran anak-anak merupakan faktor yang menyumbang kepada timbulnya konflik remaja dengan ibu bapa. Dari sudut remaja pula ia dikatakan berpunca daripada sikap remaja terhadap keluarga yang agak dingin, memberontak dan mempunyai nilai yang bertentangan dengan nilai keluarga serta penerangan terhadap harapan dan matlamat ibu bapa mereka. Di samping itu, kesan konflik antara remaja dengan ibu bapa ke atas kedua-dua pihak turut diketengahkan dalam kertas kerja ini, antara lain termasuk prubahan sikap remaja yang lebih bersifat memberontak dan berkemungkinan lari dari rumah manakala ibu bapa mengalami tekanan perasaan dan emosi. Sebagai langkah menangani masalah sosial di kalangan remaja,penulis mengemukakan strategi-strategi mengatasi konflik antara remaja dan ibu bapa yang seterusnya dapat mengurangkan risiko berleluasanya masalah sosial. Strategi tersebut tennasuklah mencari penyelesaian masalah bersama, memberikan kasih sayang sejati dan layanan mesra kepada anak-anak, memperuntukkan masa yang secukupnya untuk anak-anak dan banyak lagi strategi yang diharapkan dapat membantu menangani masalah sosial di kalangan remaja.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2729
Date: 2010-01-21

Files in this item

Files Size Format View
Peranan Ibu Bap ... Masalah Sosial Remaja.pdf 5.297Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record