Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/4237
Title: Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Untuk Kanak-Kanak Pintar
Authors: Asma Abdul Rahman
Maimun Aqsha Lubis
Keywords: Arabic language--Study and teaching
Gifted children--Education (Elementary)
Issue Date: 2010
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Dalam pengajaran Bahasa Arab terdapat pelbagai kaedah yang diguna pakai bagi mencapai objektif yang dikehendaki. Setiap satu kaedah mempunyai kelebihan dan kelemahannya sendiri.Fokus utama buku ini lebih kepada dua kaedah pengajaran iaitu kaedah nahu terjemahan yang mewakili kaedah tradisional dan kaedah dengan tutur yang mewakili kaedah baru.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/4237
ISBN: 9789675295270
Appears in Collections:Malay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Untuk Kanak-Kanak Pintar25.pdf98.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.