Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/4245
Title: Pelaburan Wang Zakat Menurut Perspektif Islam
Authors: Azman Ab Rahman
Irwan Mohd Subri
Keywords: Zakat
Investments--Religious aspects--Islam
Zakat--Malaysia
BP180 .P453 2010
Issue Date: 2010
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Buku ini memfokuskan perbincangan tentang pelaburan wang zakat menurut perspektif fiqah dari segi konsep, bentuk dan hukumnya. Ia turut membincangkan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Rasullullah SAW secara langsung atau tidak yang berkaitan isu pelaburan serta kepentingannya daripada perspektif Islam.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/4245
ISBN: 9789675295492
Appears in Collections:Malay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pelaburan Wang Zakat Menurut Perspektif Islam25.pdf112.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.