Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/4293
Title: Akauntabiliti Sebagai Mahasiswa Islam
Authors: Zulkifli Mohamad Albakri
Keywords: Muslim students--Conduct of life
Muslim students--Religious life
BP188.18.Y68 .Z85 2007
Issue Date: 2007
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Buku yang bertajuk akauntabiliti sebagai mahasiswa islam di kemukakan untuk menambahkan lagi koleksi ilmiah khususnya kepada mahasiswa bagi memantapkan takrif serta pengenalan adab penuntut ilmu mengikut acuan syarak di samping mengenali buku dalam pelbagai disiplin ilmu. buku ini juga mengemukakan sifat-sifat yang sewajarnya dihiasi oleh pelajar ilmu dan juga menjauhi segala sifat mazmumah. Penulis menyebut sifat yang sepatutnya ada pada mahasiswa. Antaranya: (a)sentiasa berada dalam keadaan berzikir dan meminta pelindungan dari godaan syaitan. Segala amalan, belajar, menjawab dalam peperiksaan hendaklah dimulakan dengan membaca Bismillahirramanirrahim dan memohon pertolongan dari Allah. Dia hendaklah menunaikan kewajipan terhadap pelajaran, mengulangkaji dan kemudiannya bertawakkal kepada Allah, memulakan peperiksaan dengan hati yang tenang, menerima keputusan dengan mengucap Bismillah, bersyukur kepada Allah sekiranya berjaya dan jangan bersedih dan menyempitkan perasaan jika gagal.(b) Pelajar perempuan Islam hendaklah menjaga sifat kewanitaan dan berpegang teguh dengan adab-adab Isalm. Dia hendaklah menjaga diri dari tempat yang menimbulkan keraguan dan pencapuran, tidak meninggikan suara dan tidak bersifat dengan semua sifat yang tidak layak bagi pelajar Islam.Seterusnya buku ini melebarkan perbincangan berkenaan dengan pelbagai disiplin ilmu sebagai khazanah ilmiah untuk mahasiswa Islam. Semoga ia dapat melonjakkan motivasi dan prestasi pelajar untuk menuju ke gerbang jaya.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/4293
ISBN: 9789832950592
Appears in Collections:Malay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Akauntabiliti Sebagai Mahasiswa Islam25.pdf4.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.