Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/4362
Title: Pengenalan Kepada Profesion Kaunseling
Authors: Sapora Sipon
Keywords: Counselors
Counseling--Vocational guidance
Issue Date: 2010
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Buku ini menyediakan pembaca mengenai profesion perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang meliputi tajuk berkaitan faktor-faktor keperluan perkhidmatan serta sejarah perkembangan kaunseling di Malaysia dan di Amerika Syarikat. Selain itu, perbincangan ini turut meliputi tajuk kaunseling, bimbingan dan psikoterapi, jenis-jenis dan tempat perkhidmatan di Malaysia, sifat-sifat kaunselor, kaunseling individu dan ciri-cirinya, klien dan teori-teori kaunselingnya.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/4362
ISBN: 9789675295294
Appears in Collections:English

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pengenalan kepada profesion kaunseling25.pdf12.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.