Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/4381
Title: Dakwah Dalam Era Siber di Malaysia
Authors: Zulkiple Abd Ghani
Keywords: Da'wah (Islam)
Information technology--Religious aspect--Islam
Internet (Computer Network)--Religious aspect--Islam
Issue Date: 2010
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Buku ini mengupas fenomena persekitaran dakwah siber khususnya dalam konteks Malaysia yang sedang menuju kepada sebuah negara maju berasaskan acuan sendiri. Dakwah Berpandukan Komputer (DBK), laman sesawang, digital islam serta pembangunan budaya popular islam antara isu-isu yang dibincangkan. Buku ini sesuai untuk bacaan komuniti institusi pengajian tinggi dan juga masyarakat awam.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/4381
ISBN: 9789675295409
Appears in Collections:Malay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dakwah Dalam Era Siber Di Malaysia25.pdf188.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.