Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/4445
Title: Kajian Semantik dan Mu'jam 'Arabiy
Authors: Muhammad Marwan Ismail
Wan Moharani Mohammad
Keywords: Arabic language--Semantics
Arabic language--Dictionaries
Issue Date: 2009
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Antara perkara yang dibincangkan dalam buku ini ialah prinsip-prinsip kajian makna atau semantik dan kepentingannya. Turut dipaparkan sejarah kajian tamadun Rom, tamadun Parsi, tamadun China, tamadun India dan tidak terkecuali tamadun Islam sehinggalah kepada kajian semantik pada zaman moden.Perbincangan juga difokuskan kepada penggunaan kamus-kamus Arab dalam proses pembelajaran bahasa khususnya dalam konteks dan keperluan pembelajaran bahasa Arab di Malaysia.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/4445
ISBN: 9789835295096
Appears in Collections:Malay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kajian Semantik dan Mu'jam 'Arabiy25.pdf187.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.