Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/4462
Title: Pembangunan Islam di Malaysia Dalam Era Mahathir
Authors: Mohd Rumaizuddin Ghazali
Keywords: BP63.M3 .M383 2011
Islam--Malaysia
Islam and state--Malaysia
Issue Date: 2011
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Buku ini memfokuskan kepada aspek pembangunan tamadun yang diutarakan oleh Mahathir. Penulisan buku ini melihat faktor-faktor kemunduran dan cara mengatasinya menurut pemikiran beliau. Antara yang menarik ialah mengenai pemikirannya yang memberi impak terhadap pembangunan Islam di Malaysia. Dalam buku ini terdapat juga tentang konsep Negara Islam, yang berkait rapat dengan pandangan beliau mengenai Negara Islam dan kesannya terhadap pembangunan Islam di Malaysia.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/4462
ISBN: 9789675295584
Appears in Collections:Malay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pembangunan Islam Di Malaysia25.pdf331.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.