Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/4497
Title: Kajian Akidah dan Metologi Dakwah Kumpulan Al-Ahbasy
Authors: Muhammad Yusuf Khalid, Dr.
Issue Date: Dec-2004
Publisher: Kolej Universiti Islam Malaysia
Abstract: Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dekat Akidah dan Metodologi dakwah kumpulan Al-Ahbasy. Penyelidikan ini adalah kajian perpustakaan dan tidak melibatakan sebarang bentuk kajian lapangan, oleh yang demikian maklumat yang terdapat dalam hasil kajian ini adalah berdasarkan kepada buku-buku terbitan kumpulan teresebut yang beredar di Malaysia, serta beberapa lawan web yang mneyerang kumpulan ini. Kajian ini mendapti bahawa Akidah kumpulan ini tidak banyak bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah. Metodologi dakwahnya didapati kadang-kadang tidak bijaksana seperti penggunaan ungkapan yang kasar dan berbentuk serangan peribadi seperti menyebut nama tokoh-tokoh Islam tertentu dengan nada yang merendahkan. Hasil kajian ini dapat menjadi panduan bagi mereka yang masih belum mengenali Akidah dan Metodologi dakwah kumpulan ini, terutamanya di zaman sekarang banyak kumpulan Islam yang dianggap sebagai pengganas kerana metodologi dakwah mereka yang tidak benar dan rnenyeleweng.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/4497
Appears in Collections:Year 2004

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kajian akidah dan metologi dakwah kumpulan Al-Ahbasy.pdf61.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.