Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/5264
Title: Ketagihan Seks Siber: Pengalaman Kaunselor di Malaysia
Authors: Mohd. Zaliridzal Zakaria
Dini Farhana Baharudin
Faculty of Leadership and Management
Keywords: Ketagihan seks siber
Amalan kaunseling
Kesejahteraan sistem keluarga
Kesejahteraan pasangan
Issue Date: 2011
Abstract: Kajian ini cuba merungkai cabaran yang dihadapi oleh kaunselor di Malaysia berkaitan ketagihan seks siber dalam kalangan klien mereka dan amalan terbaik yang telah dilaksanakan untuk menanganinya. Pemahaman yang jelas tentang situasi yang berlaku dalam kalangan pihak-pihak yang berpengalaman berpotensi untuk dimanfaatkan oleh kaunselor-kaunselor dan pelbagai pihak lain. Kajian secara kualitatif ini telah meneroka pengalaman 5 orang pengamal kaunseling sepenuh masa telah dapat mengumpulkan kaedah-kaedah efektif dalam merawat satu ancaman kepada kesejahteraan sistem kekeluargaan dan pasangan di Malaysia. Pengesahan peribadi klien dan pemantauan perubahan tingkahlaku memperlihatkan indikasi yang signifikan memenuhi amalan terbaik dalam membantu ketagihan seks siber. Dapatan kajian menunjukkan bahawa keupayaan mengawal sistem kepercayaan diri dan amalan psikospiritual yang berterusan mampu membantu klien menghadapi isu ketagihan seks siber dengan lebih berkesan.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/5264
Appears in Collections:PERKAMA International Convention 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3 Ketagihan Seks Siber; Pengalaman Kaunselor di Malaysia.pdf67.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.