Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/5267
Title: Penerapan Nilai‐Nilai Islam Melalui Penggunaan Media Dalam Pendidikan
Authors: Salhah Abdullah, Dr.
Rezki Perdani Sawai
Dini Farhana Baharudin
Noranis Ismail
Faculty of Leadership and Management
Keywords: Upin dan Ipin
Nilai-nilai Islam
Media
Issue Date: 1-Jul-2009
Abstract: Kebiasaannya, nilai‐nilai moral dan budaya diterapkan dari satu genarasi ke generasi yang lain melalui didikan ibu bapa, orang dewasa atau guru di sekolah. Kehidupan pada masa kini, dipengaruhi oleh teknologi moden dan masyarakat terbudaya dengan media di mana kebanyakan ideologi budaya dan penerapan nilai diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain melalui media seperti televisyen, muzik dan Internet. Kanak‐kanak di Malaysia juga terpengaruh dengan media terutama media yang berunsurkan hiburan. Kajian ini bertujuan untuk melihat penggunaan media elektronik dalam penerapan nilainilai Islam kepada kanak‐kanak dengan mengenalpasti nilai‐nilai yang boleh difahami daripada cerita Upin dan Ipin dan mengenalpasti pengaruh media terhadap sikap dan tingkah laku kanak‐kanak. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa media mempunyai potensi untuk menerapkan nilai melalui konsep didik hibur. Batasan, saranan dan cadangan kajian juga dibincangkan.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/5267
Appears in Collections:Seminar Kebangsaan Media dan Pemikiran Islam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6 Penerapan Nilai-Nilai Islam Melalui Penggunaan Media Dalam Pendidikan USIM.pdf224.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.