Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/5272
Title: Kaunseling Kelompok
Authors: Sapora Sipon
Keywords: Group counseling
Counseling
Issue Date: 2011
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: ´╗┐Buku ini memberi tumpuan kepada beberapa tajuk khusus berkaitan kaunseling kelompok antaranya, definisi kaunseling kelompok di samping membincangkan keperluan dan matlamat kewujudan kelompok dan diikuti sejarah perkembangan kelompok. Jenis-jenis kelompok, prosedur perancangan kelompok dengan melihat tujuan, tempat, jangka masa, ahli-ahli dan sistem penilaiannya juga merupakan antara tajuk yang dibincangkan dalam buku ini. Seterusnya, perbincangan terperinci mengenai setiap peringkat yang terdapat dalam proses kaunseling iaitu peringkat pembentukan, peringkat transisi, peringkat bekeja dan peringkat penamatan. Selain itu, perbincangan juga turut menyasarkan kepada kemahiran asas kaunseling kelompok, ciri-ciri pemimpin atau ketua yang efektif, isu seperti kepimpinan, isu peserta, isu kerahsian, penilaian, isu psikologi, isu jantina dan isu etnik. Buku ini ditulis menggunakan bahasa yang mudah difahami dan disertai dengan gambar yang bersesuaian. Amat sesuai untuk pelajar bidang kaunseling dari institusi pengajian tinggi, guru, kaunselor serta mereka yang ingin mengetahui mengenai kaunseling kelompok.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/5272
ISBN: 9789675295775
Appears in Collections:Malay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaunseling Kelompok25.pdf37.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.