Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/5372
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAhmad Redzuwan Mohd Yunus-
dc.date.accessioned2012-02-29T02:53:53Z-
dc.date.available2012-02-29T02:53:53Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.issn1675-5936-
dc.identifier.urihttp://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/5372-
dc.description.abstractKekaburan tentang tasawwur kepimpinan Islam adalah sesuatu yang amat malang terutamanya kepada masyarakat Islam. Ini adalah kerana sistem pemerintahan tersebut telah berjaya melahirkan masyarakat yang cemerlang dan kecemerlangannya telah diakui oleh para sarjana termasuklah para sarjana Barat sendiri. Kejayaan tersebut telah direalisasikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW apabila terbentuknya negara Madinah. Setelah itu corak pemerintahan tersebut telah diimplimentasikan oleh para Khulafa al-Rashidin, para pemerintah zaman Umaiyah dan zaman Abbasiah. Namun begitu, sistem ini telah runtuh di tangan orang Islam sendiri apabila Kamal Atartuk tidak lagi menerimapakai sistem pemerintahan Khalifah di negara Turki. Bermula dari detik tersebut umat Islam mula tertanya tanya apakah bentuk kepimpinan yang diasaskan oleh Islam yang diistilah sebagai kepimpinan Islam. Oleh itu, kertas ini cuba menyelesaikan kekaburan mengenai tasawwur kepimpinan Islam.en_US
dc.language.isomyen_US
dc.publisherUniversiti Sains Islam Malaysiaen_US
dc.subjectIslam--Study and teachingen_US
dc.subjectIslamic education-
dc.titleTasawur Kepimpinan Islamen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:'Ulum Islamiyyah, Vol. 3,2004

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
'Ulum Islamiyyah - Vol.3 No.1 2004 - Part1.pdf3.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.