Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/5377
Title: Keengganan Membayar Zakat: Menurut Perspektif Syarak dan Perundangan Islam Di Malaysia
Authors: Azman Ab Rahman
Amiruddin Mohd Sobali
Syed Mohd Najib Syed Omar
Keywords: Zakat--Malaysia
Islam--Charities
Zakat
Issue Date: 2012
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Buku 'Keengganan Membayar Zakat Menurut Perspektif Syarak Dan Perundangan lslam Dl Malaysia" memberi penekanan kepada kaedah pemulihan yang dianjurkan oleh Al-Quran dan diperkemaskan lagi dengan pendekatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada golongan-golongan yang enggan mengeluarkan zakat. Perbincangan juga turut merangkumi pandangan daripada perspektif perundangan lslam yang sedia ada di Malaysia. Penerbitan buku ini merupakan salah satu kesinambungan usaha daripada penulisan ulama-ulama terdahulu yang berkaitan dengan zakat tetapi menggunakan kaedah perbahasan terkini yang memberi fokus kepada isu keengganan membayar zakat dikalangan umat Islam. Walaupun masih terkawal, ia sedang menular dalam masyarakat kita tanpa sedari akibat kemerosotan tahap keimanan dalam diri manusia. Semoga buku ini dapat memberi maklumat asas tambahan kepada masyarakat yang berminat untuk mengetahui dan memahami tentang kesan daripada keengganan membayar zakat dalam Islam dan Perundangan di Malaysia.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/5377
ISBN: 9789670393018
Appears in Collections:Malay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Keengganan Membayar Zakat25.pdf19.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.