Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/5449
Title: Zayd Bin Thabit RA: ilmuan sahabat dalam faraid
Authors: Zahari Mahad Musa
Keywords: Zayd ibn Thabit, d.665
Muhammad--Prophet--d.632--Companions--Biography
BP80.Z274 .Z34 2012
Issue Date: 2012
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Sahabat Rasulullah SAW mempunyai peranan yahg besar dalam perundangan Islam kerana, mereka adalah generasi pertama yang meliht wahyu diturunkan dan sesuatu hukum disyariatkan. Mereka merupakan generasi awal dalam mempratikkan ajaran dan hukum hakan pada zaman awal perundangan Islam. Buku ini merupakan usaha untuk menerangkan ketokohan salah seorang sahabat Rasululiah SAW iaitu Zayd bin Thabit r.a. Paparan utama dalm buku ini menyentuh riwayat hidup beliau, sumbangan kepada perundangan Islam dan kewibawaan pandangan beliau dalam bidang faraid. Buku ini ditulis bagi menjadi bacaan tambahan berkaitan biografi ilmuan lslam terdahulu terutama generasi awal Islam iaitu sahabat Rasulullah SAW. Kewibawaan Zayd bin Thabit r.a melayakkan beliau dinobatkan sebagai tokoh ilmuan sahabat yang menjadi rujukan kepada umat Islam selepasnya teruma dalam bidang faraid yang merupakan satu cabang ilmu yang memerlukan penelitian yang mendalam oleh setiap mujtahid.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/5449
ISBN: 9789670393032
Appears in Collections:Malay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zayd Bin Thabir r.a25.pdf33.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.