Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/5583
Title: Sejarah Penggunaan Mata Wang Dinar
Authors: Anuar Zainal Abidin
Issue Date: 2002
Publisher: Kolej Universiti Islam Malaysia
Abstract: Kertas ini mengupas sejarah dan perkembangan penggunaan sylling emas dan perak sebagai mata wang. Latarbelakang sejarah pengenalannya dimulakan dengan zaman sebelum Islam oleh orang-orang Greek dan Roman, diikuti zaman Islami. Perkembangan pengeluaran mata wang Islami ditekankan terhadap perubahan-perubahan yang di buat sehinggalah pengeluaran mata wang Islami dengan identiti tersendiri. Aspek-aspek berkaitan hubungan mata wang dengan agama, faktor kedudukan ekonomi dan pemerintah negara yang mempengaruhi kejayaan mata wang turut dikaji dan dibincangkan.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/5583
ISSN: 1675-5936
Appears in Collections:'Ulum Islamiyyah, Vol. 1,2002

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
'Ulum Islamiyyah - Vol. 1, No. 1, 2002 Part 2.pdf23.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.