Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/5584
Title: Kad Kredit: Satu Ulasan Dari Perspektif Syariah
Authors: Sanep Ahmad
Surtahman Kastin Hasan
Issue Date: 2002
Publisher: Kolej Universiti Islam Malaysia
Abstract: Kad kredit berfungsi sebagai pengganti wang diguna sebagai alat pertukaran. Namun penggunaannya menimbulkan kontroversi kerana ia bukan sahaja menggalakkan hutang, tetapi terdapat persoalan tentang kesesuaiannya dengan aqad perniagaan, di samping wujud unsur-unsur yang meragukan. Jika kad kredit tetap digunakan, maka lebih sesuai jika ianya diasaskan kepada aqad kafalah, atau lebih baik lagi jika ia digantikan dengan kad debit yang dengan jelas dapat menghindarkan diri dari hutang serta dapat membantu pengguna merancang perbelanjaan semasa.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/5584
ISSN: 1675-5936
Appears in Collections:'Ulum Islamiyyah, Vol. 1,2002

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
'Ulum Islamiyyah - Vol. 1, No. 1, 2002 Part 3.pdf16.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.