Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/6035
Title: Pelaksanaan Perkhidmatan Dasar Pembinaan Mental dan Kerohanian Islam (DPMKI) di Bawah Kepimpinan Organisasi Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT)
Authors: Khairul Fauzi Azmi
Badlihisham Mohd Nasir
Issue Date: 3-Dec-2012
Abstract: Di dalam Angkatan Tentera Malaysia (ATM), perkhidmatan hal ehwal Islam khususnya bagi pelaksanaan pembinaan mental dan kerohanian Islam tidak diabaikan, bahkan peranan berkenaan diambil tanggungjawab secara khusus oleh salah satu Kor dalam Tentera Darat yang dikenali dengan Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT).
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/6035
Appears in Collections:International Conference on Islamic Leadership-2 (iCiL-2) 2012Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.