Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/6038
Title: Nilai dan Etika Perniagaan dalam Islam bagi Membentuk Usahawan Bertakwa
Authors: Nor Hafiza Othman
Keywords: Keusahawanan Islam
Nilai dan etika Islam
Usahawan bertakwa
Issue Date: 3-Dec-2012
Abstract: Bidang keusahawanan dikenal pasti sebagai pemangkin yang berpotensi besar untuk membangunkan ekonomi sesebuah negara. Islam sememangnya menggalakkan umatnya menceburkan diri dalam bidang keusahawanan sejak dari dulu lagi. Menjadikan aktiviti keusahawanan sebagai suatu ibadat akan mendorong seseorang Muslim untuk menjadi usahawan yang berjaya. Walaupun begitu, terdapat usahawan Muslim yang menjalankan perniagaan tanpa mengira halal dan haram di sisi syarak. Mereka menjalankan perniagaan dengan cara batil (tidak beretika) asalkan mendapatpulangan yang lumayan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji nilai dan etika Islam dalam membentuk usahawan yang bertakwa. Usahawan yang bertahva akan sentiasa beristiqamah dalam usaha untuk merealisasikan keusahawanan secara syumul dan seimbang. Untuk mencapainya, usahawan hendaklah bersedia untuk merealisasikan nilai keusahawanan yang terdapat dalam ajaran Islam secara berterusan termasuklah berikhtiar, beristiqmah, berlaku adil, ihsan, amanah dan ikhlas. Dengan cara ini, umat Islam akan memperolehi matlamat yang unggul iaitu "Al-Falah ", kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh itu, penghayatan kepada al-Quran dan al-Sunnah dapat membantu usahawan kepada pembentukan tauhid yang sebenar dan merupakan akar umbi kepada pembentukan nilai dan etika yang tinggi.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/6038
Appears in Collections:International Conference on Islamic Leadership-2 (iCiL-2) 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nilai dan Etika Perniagaan dalam Islam bagi Membentuk Usahawan Bertakwa.pdf161.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.