Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/6290
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorIntan Nadia Ghulam Khan-
dc.contributor.authorHaliza A. Shukor-
dc.contributor.authorHasnizam Hashim-
dc.contributor.authorNabilah Yusof-
dc.date.accessioned2013-03-15T03:12:28Z-
dc.date.available2013-03-15T03:12:28Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.isbn9789670393407-
dc.identifier.urihttp://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/6290-
dc.description.abstractBuku ini membincangkan tentang nikah sindiket menurut hukum syarak dan perundangan Islam semasa di Malaysia. Skop perbincangan dalam buku ini merangkumi definisi, faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya nikah sindiket, implikasidan saranan ke arah penyelesaiannya. Skop perbincangan dalam buku ini merangkumi definisi, faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya nikah sindiket, implikasi dan saranan ke arah penyelesaiannya. Tinjauan mengenai nikah sindiket ini amat berguna bagi pihak-pihak berwajib khasnya dan juga masyarakat umumnya dalam memberikan penjelasan tentang sindiket penikahan dan seterusnya dapat meningkatkan kesedaran di kalangan ahli masyarakat agar berwaspada daripada terjebak dalam sindiket yang boleh menggugat kekuatan institusi keluarga dan negara. Pelbagai cadangan dan saranan yang dikemukakan dalam buku ini amat berguna bagi mencegah dan memantau aktiviti nikah sindiket di Malaysia. Semoga , buku ini dapat menyedarkan masyarakat tentang bahayanya nikah sindiket dan pada masa yang sama dapat menjadi panduan kepada pihak berwajib untuk mengambil tindakan pencegahan dan pemantauan yang sewajarya.en_US
dc.language.isomyen_US
dc.publisherUniversiti Sains Islam Malaysiaen_US
dc.subjectElopemen--Malaysiaen_US
dc.subjectMarriage (Islamic Law)--Malaysiaen_US
dc.titleNikah Sendiket di Malaysiaen_US
dc.typeBooken_US
Appears in Collections:English

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikah sendiket di Malaysia25.pdf22.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.