Results 1-10 of 15 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
8-Jul-2015Perbezaan kualiti Guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan berdasarkan jantina, lokasi sekolah dan kekerapan menyertai latihan dalam perkhidmatanNoornajihan Jaafar; Ab. Halim Tamuri
2012QAA 1022 Ulum Al-HadithA. Irwan Santeri Doll Kawaid; Noornajihan Jaafar; Nurul Asiah Fasehah Muhamad
2013Pembangunan Braille Al-Quran Rasm UthmaniMuhammad Mustaqim Mohd Zarif; Abdul Qadir Usman Al-Hamidy; Noornajihan Jaafar
14-Nov-2014Method Rasulullah dalam pembentukan Modal InsanNoornajihan Jaafar
1-Aug-2009Aplikasi laman web Al-Durar Al-Saniyyah dalam mentakhrijkan hadis: kajian kes di Fakulti Pengajian Quran Dan Sunnah (Universiti Sains Islam Malaysia)Syed Najihuddin Syed Hassan; Zulhilmi Mohamed Nor; Ahmad Sanusi Azmi; Noornajihan Jaafar; Mohd Zohdi Mohd Amin
2013Hubungan antara efikasi kendiri dengan kualiti Guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan MalaysiaNoornajihan Jaafar; Ab. Halim Tamuri
2014Quran education for special children: teacher as murabbiNoornajihan Jaafar; Norakyairee Mohd Raus; Nurul Asiah Fasehah Muhamad; Norzulaili Mohd. Ghazali; Robiatul Adawiyah Mohd @ Amat; Syed Najihuddin Syed Hassan; Mahyuddin Hashim; Ab. Halim Tamuri; Norshidah Mohamed Salleh; Mohd Isa Hamzah
2010"مرتكزات في منهج الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسير "التحرير والتنويNoornajihan Jaafar
14-Nov-2014Pelaksanaan Kelas Pengajian Tafsir Al-Quran & Hadith: Ujian Terhadap Beberapa Masjid Terpilih Sekitar Nilai Dan Wilayah PersekutuanNorakyairee Mohd Raus; Noornajihan Jaafar
2012Modul Pengajaran Al-Quran Braille : Tinjauan AwalNorhasnira Ibrahim,; Norakyairee Mohd Raus; Nor Adzam Rasdi; Noornajihan Jaafar; Norazman Alias; Norullisza Khosim; Norzulaiii Mohd Ghazali