Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/813
Title: Sastera Arab Zaman Perang Salib
Authors: Badrul Munir Muhammad Nur
Keywords: Arabic literature--History and critism--750-1258
Arabic literature--Islamic Empire
Issue Date: 18-Mar-2009
Abstract: Buku ini mengandungi 3 bab utama, bab pertama menyentuh latar belakang perang Salib dan peringkat masanya, keadaan politik, sosial, pemikiran dan ekonomi. Bab kedua membincangkan keadaan sastera Arab sebelum perang Salib, iaitu pada zaman as-Salajiqah. Bab ketiga menumpukan kajiannya kepada Sastera Arab Zaman Perang dengan memamparkan dan mempelajari pelbagai tajuk puisi dan prosa, disusuli dengan perbincangan tentang pengaruh peperangan serta kesannya terhadap kehidupan sastera pada zaman Perang Salib. Buku ini mendedahkan hakikat sebenar kedudukan Sastera Arab Zaman Perang Salib, mengimbas semula sejarahnya, memaparkan sebahagian karya-karya ilmiah yang agung yang terbit zaman tersebut, menikmati keindahan karya-karya sastera zaman ini dan mengambil iktibar dan pelajaran daripada apa yang telah berlaku semalam agar kita sentiasa berjaga dan waspada.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/813
ISSN: 9789832950486
Appears in Collections:Malay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sastera Arab Zaman Perang Salib 2.pdf435 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.