Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/9067
Title: Pertumbuhan Sukuk Dan Pasaran Modal Islam Di Malaysia
Authors: Nur Azura Sanusi
Norashikin Draman @ Wahab
Fatimah Matraji
Keywords: Sukuk
Pasaran modal Islam
ARDL
Issue Date: 2013
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Series/Report no.: JMIFR-Vol.10, No.1, 2013;
Abstract: Sukuk menjadi perhatian di kalangan pelabur khususnya yang beragama Islam kerana pulangan pelaburan yang berasaskan aset tetap. Penawaran sukuk kini menjadi rebutan negara-negara Islam mahupun bukan Islam dan ini telah memberi kelebihan kepada Malaysia yang telah menawarkan produk dalam pasaran modal Islam sejak tahun 1990- an. Prestasi yang memberangsangkan telah menimbulkan persoalan iaitu apakah kesan perkembangan pasaran sukuk terhadap pasaran modal Islam di Malaysia? Sehubungan itu, kajian ini mengenalpasti peranan sukuk dalam menjana pertumbuhan pasaran modal Islam dengan menggunakan pendekatan Autoregressive Distributed Lag(ARDL). Berdasarkan data sukuan pertama tahun 2001 hingga sukuan kedua 2008 melaporkan wujud hubungan jangka panjang diantara pembolehubah jumlah terbitan sukuk dengan cukai korporat kepada indeks syariah dalam model regrasi.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/9067
ISSN: 1823075X
Appears in Collections:JMIFR - Vol.10, No.1, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JMIFR Vol10 No1 2013 Part8.pdf285.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.