Teori Kaunseling dan Psikoterapi

Show full item record

Title: Teori Kaunseling dan Psikoterapi
Author: Sapora Sipon, Prof. Madya Datin Dr.; Ruhaya Hussin
Abstract: Buku ini membincangkan mengenai teori kaunseling yang sering menjadi pegangan kepada pengamal dalam bidang kaunseling. Teori yang membincangkan ialah teori psikoanalitik, teori gestalt, rasional emotif tingkah laku, teori realiti, teori analisis transaksional, teori tingkah laku dan teori pemusatan insan. Buku ini turut membincangkan pendekatan yang lebih terkini seperti terapi Asia, terapi eklektif teknikal dan pendekatan Islam dalam kaunseling dan psikoterapi. Subtajuk seperti latar belakang pendekatan dan tokoh, pandangan teori terhadap kejadian manusia, konsep-konsep utama, matlamat teori, teknik-teknik, peranan kaunselor dan klien, sumbangan dan limitasi dan rumusan bagib setiap teori turut dibincangkan. Buku ini sesuai menjadi bahan rujukan kepada pelajar di peringkat institusi pengajian tinggi di dalam bidang kaunseling.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/915
Date: 2008

Files in this item

Files Size Format View
Teori Kaunseling dan Psikoterapi.pdf 524.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record