Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/9412
Title: AL-SIYASAH AL-SHARIYYAH: PERSPEKTIF MODEN
Authors: Mohd Rumaizuddin Ghazali
Keywords: Siyasah Shariyyah
Politik Islam
Maslahah
Pentadbiran negara
Issue Date: 2012
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Series/Report no.: vol.4;
Abstract: Artikel ini membicarakan mengenai siyasah shariyyah yang merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan tentang pentadbiran dan urusan kenegaraan. Prinsip siyasah shariyyah merupakan sesuatu pendekatan yang digunakan oleh para fuqaha dalam memelihara maslahah ummah apabila ia bertembung dengan masalah-masalah baru yang ditimibulkan. Penulis juga menerangkan takrif kepentingan, kefahamannya di kalangan umat Islam di Maluysia, buku-buku yang berkaitan dengan siyasah shariyyah dan konsep maslahah. Umat Islam perlu menyegarkan semula siyasah shariyyahh untuk membuktikan Islam ini rahmat kepada alam.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/9412
ISSN: 18234569
Appears in Collections:Kajian Syariah Dan Undang-Undang Siri 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kajian Syariah Dan Undang-Undang - Part 4.pdf647.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.