Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/9466
Title: KONSEP AMIL DAN PERANANNNYA DALAM PENGURUSAN ZAKAT
Authors: Hairullfazli Mohammad Som
Azman Ab Rahman
Keywords: Amil
Etika
Asnaf
Issue Date: 2011
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Series/Report no.: Volume 3;
Abstract: Amil zakat bukan sekadar individu tetapi merupakan institusi yang berperanan menyempurnakan ibadah zakat. Masyarakat perlu faham tentang konsep amil pada zaman dahulu dan sekarang yang mempunyai banyak perbezaan terutama dari segi bentuk atau kaedah perlaksanaan dan pengurusan zakat. Pada zaman Nabi Muhammad S.A.W amil dilantik oleh baginda dan dihantar ke wilayah-wilayah yang telah ditentukan untuk memungut zakat. Kebiasaan harta zakat yang telah dipungut akan diagihkan kesemuanya pada tempat yang dipungut kepada asnaf-asnaf yang berhak menerima zakat. Secara umumnya peranan utama amil dalam pengurusan dan pentadbiran zakat adalah memungut dan mengagihkan zakat. Memandangkan peranan atau tugas amil ini melibatkan harta zakat, sudah tentu terdapat syarat dan etika yang perlu dipatuhi bagi memastikan harta zakat dapat diagihkan secara telus, adil dan amanah. Justeru, artikel ini akan membincangkan konsep amil dari segi defnisinya dan kedudukannya dalam al-Quran dan hadis.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/9466
ISSN: 18234569
Appears in Collections:Kajian Syariah Dan Undang-Undang Siri 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kajian Syariah Dan Undang-Undang Vol.3 part 1.pdf21.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.