Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/9467
Title: Isu kepemimpinan orang bukan Islam dalam kerajaan menurut perspektif Fiqh
Authors: Mohd. Hapiz Mahaiyadin
Roshaimizam Suhaimi
Irwan Mohd Subri
Keywords: Dhimmis (Islamic law)
Leadership--Religious aspects--Islam
Issue Date: 2011
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Series/Report no.: Volume 3;
Abstract: Artikel ini menghuraikan tentang peranan rakyat bukan Islam dalam pentadbiran kerajaan. Mereka dianggap sebahagian daripada rakyat negara Islam yang menikmati hak dan keistimewaan di samping memikul tanggungjawab sama seperti orang Islam. Sebagai rakyat, mereka memperolehi pelbagai hak rakyat negara Islam termasuk hak berpolitik kerana mereka adalah rakan pembangunan negara dan tamadun Islam. Tamadun Islam mencatatkan berlakunya partisipasi rakyat bukan Islam dalam pentadbiran kerajaan samada sebagai pemimpin, pembantu atau guna tenaga pakar selain dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan kesihatan. Keadaan ini banyak terjadi pada zaman kerajaan Islam Umayyah, Abbasiyyah dan juga Uthmaniyyah. Namun penglibatan mereka mendapat perhatian para fuqaha yang disoroti daripada perspektif Fiqh.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/9467
ISSN: 18234569
Appears in Collections:Kajian Syariah Dan Undang-Undang Siri 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kajian Syariah Dan Undang-Undang Vol.3 part 2.pdf34.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.