Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/9469
Title: MATLAMAT PEMBELAJARAN ILMU USUL FIQH DAN KAEDAH FIQH SERTA KEDUDUKANNYA DALAM PENDIDIKAN NEGARA MALAYSIA
Authors: Mohd Fauzi Mohd Amin
Aziah Mohd Jesan
Keywords: Usul fiqh
Kaedah fiqh
Pendidikan
Issue Date: 2011
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Series/Report no.: Volume 3
Abstract: Artikel ini akan membincangkan matlamat pembelajaran ilmu Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh di Malaysia. Fokus utama ialah berkaitan dengan konsep mata pelajaran ilmu Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh yang meliputi definisi, faedah, perbezaan kedua-dua mata pelajaran, matlamat dan kurikulum mata pelajaran tersebut dilaksanakan. Artikel ini juga turut membincangkan kedudukan mata pelajaran Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh dalam Dasar Pendidikan Negara sebagai penjana perubahan hukum terhadap permasalahan semasa dalam masyarakat.la turut membincangkan secara ringkas sejarah perkembangan mata pelajaran Ilmu Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh di Malaysia dengan melihat secara khusus kepada Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia(STPM).
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/9469
ISSN: 18234569
Appears in Collections:Kajian Syariah Dan Undang-Undang Siri 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kajian Syariah Dan Undang-Undang Vol.3 part 4.pdf21.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.