Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/9897
Title: Program Basmi Kemiskinan Dan Agihan Harta Warisan: Paradox Dalam Tanah Rancangan Felda
Authors: Mohd Raya, Norhafizah bt
Ishak, Nor Liana
Ramli, NurulAfiza bt
Ahmad, Sanep
Keywords: Teori Basmi Kemiskinan,
Agihan Pusaka Islam (Faraid),
GSA
FELDA
Issue Date: 29-Apr-2014
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Kajian ini bertujuan untuk menganalisis paradox yang berlaku dalam FELDA berdasarkan teori basmi kemiskinan dengan kepentingan agama dan hubungan sosial keluarga. Persoalan dan masalah akan berlaku apabila warisan sampai kepada generasi kedua, ketiga dan seterusnya khususnya apabila berlaku bantahan dalam kalangan waris. Peraturan ini juga akan berlaku perbalahan dalam kalangan waris. Bagi menyelesaikan persoalan ini maka perlu diteliti persoalan sebenar yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Terdapat gesaan agar peraturan GSA diubah, tetapi jika diubah adakah mendatangkan kesan kepada kepada program pembasmian kemiskinan? Penilaian akan dilakukan berdasarkan teori basmi kemiskinan serta kaji selidik berkenaan hasrat pewaris tentang agihan harta warisan. Dapatan kajian merumuskan bahawa terdapat paradox berkaitan isu ini, iaitu mengekalkan GSA, melanggar peraturan Pusaka Islam dan perbalahan keluarga. GSA perlu dikekalkan bagi memastikan kesinambungan program pembasmiaan kemiskinan tetapi bermakna tidak sepenuhnya mematuhi peraturan pusaka Islam dan menggalakkan perbalahan keluarga. Sebaiknya jika GSA dimansuhkan akan gagal kesinambungan program pembasmian kemiskinan walaupun ini bermakna sepenuhnya untuk mematuhi peraturan pusaka Islam dan mengurangkan berlaku perbalahan keluarga.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/9897
ISBN: 978-967-5852-25-1
Appears in Collections:Seminar Waqf Iqlimi 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Program Basmi Kemiskinan Dan Agihan Harta Warisan.pdf160.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.