Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/9938
Title: KAEDAH-KAEDAH FIQH: SATU PENGENALAN RINGKAS
Authors: Abdul Manan Ismail
Keywords: Islamic law--Interpretation and construction
Issue Date: 2005
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Series/Report no.: Issue 2;
Abstract: Kaedah fiqh merupakan rangkuman prinsip yang telah diperakui oleh Syarak. Ia dibuat oleh para ulama untuk memudahkan proses merujuk sesuatu masalah fiqh kepada prinsip Syarak (Abu Ghuddah 1992: 129). la tidak dianggap sebagai dalil Syarak yang akan menentukan hukum, sebaliknya adalah satu rumusan perundangan teliti terhadap hukum fiqh yang pelbagai. Ia memudahkan seseorang untuk mengingati, meneliti dan menguasai hukum hakam fiqh (al-Zarkashiyy 1982: 65).
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/9938
ISSN: 18234569
Appears in Collections:Kajian Syariah Dan Undang-Undang Siri 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kajian Syariah Dan Undang-Undang Part 1.pdf32.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.