Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/1043
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNorzulaili Mohd Ghazali-
dc.contributor.authorWan Abdul Fattah Wan Ismail-
dc.date.accessioned2009-03-18T04:55:59Z-
dc.date.accessioned2009-03-18T04:56:18Z-
dc.date.available2009-03-18T04:55:59Z-
dc.date.available2009-03-18T04:56:18Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citation105 p.en
dc.identifier.isbn9832950384-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1042-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1043-
dc.description.abstractMembina sebuah keluarga bahagia merupakan impian setiap individu tidak kira bangsa dan agama.Untuk mencapai kebahagiaan yang diimpikan,islam telah meletakkan beberapa garis panduan bermula daripada kaedah memilih pasangan dengan meletakkan syarat dan rukun perkahwinan sehinggalah kepada menangani konflik yang berlaku dalam keluarga.Islam amat menitikberatkan soal keharmonian rumah tangga kerana sebuah negara yang aman dan kuat adalah hasil daripada gabungan masyarakat yang bersatu padu pula lahir daripada institusi keluarga yang harmoni.en
dc.language.isomyen
dc.publisherPenerbit Kolej Universiti Islam Malaysiaen
dc.subjectKBP540.32 .N67 2007-
dc.subjectDomestic relations (Islamic law)-
dc.subjectMarriage (Islamic law)-
dc.subjectHusband and wife (Islamic law)-
dc.titleNusyuz, Shiqaq Dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunnah Dan Undang-Undang Keluarga Islamen
dc.typeBooken
Appears in Collections:Malay
Malay

Files in This Item:
File SizeFormat 
NUSYUZ~1.PDF751.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.