Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/1063
Title: Sains Islam dan Pembinaan Modal Insan
Authors: Nik Salida Suhaila Nik Saleh
Sapora Sipon
Munir Muhammad Nur
Keywords: Islam and science
Education
Issue Date: 2008
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Fokus yang diberikan terhadap buku ini ialah isu-isu berkaitan pembangunan modal insan dan masyarakat. Untuk melahirkan individu yang baik dalam sesebuah komuniti, suatu persefahaman yang konsisten serta pengetahuan yang jitu amat diperlukan supaya dapat mengelakkan perpecahan dan salah faham apabila berkaitan dengan hala tuju kehidupan. Kenyataan ini sangat bertepatan dengan negara Malaysia yang mempunyai minoriti bukan Islam, juga monoriti golongan kurang upaya supaya mereka tidak ketinggalan dalam pembinaan modal insan yang sering diperkatakan oleh pemimpin era ini. Adalah diharapkan agar pembaca buku ini dapat memanfaatkan juadah mata yang dihidangkan dan anggaplah ia sebagai penyumbang untuk mengekalkan penyatuan, kestabilan sosial dan masyarakat yang berilmu, kerana masih ramai yang mencari bahan-bahan bacaan yang boleh membantu melahirkan modal insan yang berkualiti.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1063
ISSN: 9789832950820
Appears in Collections:Malay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sains Islam Dan Pembinaan Modal Insan.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.