Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/1119
Title: Sejarah Perundangan Islam: Aliran al-Hadith dan Aliran al-Ra'y Dalam Fiqh
Authors: Irwan Mohd Subri
Keywords: Islamic law--History
Islam--Doctrines
Hadith--Criticism, interpretation, etc.
Islamic sects
BP144.5 I79 2006
Issue Date: 2006
Publisher: Kolej Universiti Islam Malaysia
Citation: 129 p.
Abstract: Perkara menarik dapat dilihat daripada tiga zaman iaitu zaman nabi,zaman sahabat dan zaman tabi'i, ialah walaupun kaedah-kaedah penghasilan hukum atau yang dikenali sebagai usul al-fiqh belum lagi dibuat atau dibukukan, tetapi para ulama pada zaman itu mampu memutuskan hukum bersesuaian dengan ruh syrak.Keistimewaan itu lahir daribakat dan kebolehan mereka yang memahami nas-nas al-quran dan al-sunnah dengan hati yang suci dan tulus. Penyusunan dan pembukuan kaedah-kaedah penghasilan hukum itu mula dilakukan pada zaman tabi'i atau lebih dikenali zaman imam-imam mujtahidin. ini disebabkan perubahan besar telah berlaku dalam kehidupan umat islam pada zaman itu.Banyak perkara-perkara baru yang muncul dalam kehidupan umat islam, menyebabkan perlunya lebih banyak ijtuhad yang perlu dibuat. Ini memaksa imam-imam mujtahidin membuat beberapa kaedah tertentu untuk memudahkan mereka dalam menghasilkan hukum.Dengan itu lahirlah satu ilmu yang diberi nama usul al-fiqh.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1119
ISBN: 9832950236
Appears in Collections:Malay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aliran Al-Hadith Dan Aliran Al-Ra'y Dalam Fiqh.pdf8.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.